Opstellen

Jaarrekening en tussentijdse cijfers

Naast het verwerken van de financiële administratie ontvang je periodiek van ons je tussentijdse cijfers. Dit kan per maand, kwartaal of per jaar, afhankelijk van het soort onderneming én hoe je je administratie hebt ingericht. Zo weet je steeds waar je aan toe bent, heb je altijd inzage in je actuele resultaten en liquiditeit, en kom je nooit voor verrassingen te staan. En mocht dat nodig zijn, dan kunnen wij tijdig bijsturen.

Rapporteren we per maand of per kwartaal je tussentijdse cijfers? Dan maken we in januari de voorlopige jaarcijfers zover mogelijk in orde, inclusief afschrijvingen, voorraadmutaties en overlopende posten. Zo weet je meteen aan het begin van het nieuwe jaar wat jouw resultaat over het voorgaande boekjaar is geweest.

Omdat we bij het opstellen van de voorlopige jaarcijfers al heel veel voorwerk doen, is het opstellen van de definitieve jaarrekening niet meer dan de puntjes op de ‘i’ zetten. Hierdoor kunnen we snel schakelen op het moment dat de cijfers moeten worden aangeleverd. Afhankelijk van de omvang van jouw onderneming bepalen we of we kunnen volstaan met een beknopt rapport of juist een uitgebreide jaarrekening moeten opstellen.

Na het opstellen van de jaarcijfers prikken we een moment om het rapport samen met je door te nemen. Dat kan live, bij jou of bij ons. Of, als je dat liever doet, telefonisch of per mail. Ons streven is om alle cijfers en begrippen zo inzichtelijk mogelijk te maken. Zodat je weet waar je staat, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Tijdens dit gesprek is er uiteraard ook alle ruimte voor vragen van jouw kant. Ook is het mogelijk om op basis van je jaarcijfers een begroting te maken voor de komende jaren.